ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร
และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว
ข้าพระพุทธเจ้า นายศรราม รักสกุล
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน