ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร
และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว
ข้าพระพุทธเจ้า Paulus Taborinkraivichien
สมัชชาใหญ่แห่งสภาฮีโร่