ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร
และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเจนจิรา บังเกิด และครอบครัว
เทศบาลตำบลคูขวาง