ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร
และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว
ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.นพรัตน์ ศุทธิถกล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์