ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร
และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว
ข้าพระพุทธเจ้า จุฑามาศ รักชุม และครอบครัว
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.