ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร
และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว
ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาตร์เกษตร คณะเกษตร