มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  • เลือกรูปแบบการ์ด
  • กรุณาตรวจสอบข้อความให้ถูกต้อง เนื่องจากบันทึกแล้วไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้

      

ข้อความถวายพระพรชัยมงคล ( ๑,o๔๘ ข้อความ )

แสดง ๙ การ์ดล่าสุด  แสดงทั้งหมด
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.จิรัชยา บุญรอด
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

แสดงเต็มหน้า

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พืชไร่นา

แสดงเต็มหน้า

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า วิศิษฏ์ ธรรมศรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสดงเต็มหน้า

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

แสดงเต็มหน้า

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พัชรียา บุญกอแก้ว
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสดงเต็มหน้า

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นางสมบูรณ์ พรมชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

แสดงเต็มหน้า

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ธานี สุวรรณไตรย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสดงเต็มหน้า

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ฐานิกา จิตรักษา

แสดงเต็มหน้า

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์ และครอบครัว
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

แสดงเต็มหน้า

@๒๐๒๐ พัฒนาโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Visitor Statistics
» 1 Online
» 6 Today
» 5 Yesterday
» 40 Week
» 52 Month
» 6779 Year
» 6779 Total
Record: 2443 (02.07.2020)
บนสุด